Tự làm mình vui


Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ nhận ra mình ngày càng bận rộn và có nhiều điều để quan tâm. Và việc hẹn hò gặp mặt những người bạn sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi ai cũng có lý do để bận rộn, để dời ngày, hoặc để trễ hẹn, hủy hẹn, cho…