Tết Sài Gòn có vui không?


Với một người vẫn còn xem Sài Gòn là nơi tạm trú và hay hành động theo cảm tính như mình, thì mình sẽ trả lời ngay cho câu hỏi tựa đề là: Không, chắc chắn là không. Năm 2007, 2010 và 2012, mình đã 3 lần “ăn” Tết ở Sài Gòn, vì công việc…