Điều ước cho mùa thu (10)


Gặp nhau ở Sài Gòn (1) “Có hai thứ con người ta không thể che giấu. Đó là say rượu, và đang yêu” (sưu tầm). >> Điều ước cho mùa thu (9) >> Điều ước cho mùa thu (8) Thời điểm này anh đã hết thực tập tự túc bên bộ phận Bếp, tạm nghỉ vài tháng, đến hè…