“Triết lý” bởi An (9)


Hoa hồng trước chùa Ông Quách, Sa Đéc, Đồng Tháp, tháng 7/2014 (90) Mình thích những người biết nghĩ cho người khác, vì sau những sai lầm, họ biết dừng lại, biết hối hận, và biết sửa sai. (89) Đối với những người đã có thành kiến với bạn, thì bất kỳ việc gì bạn làm, những gì…