Chụp ké ảnh cưới ở Sài Gòn, tháng 8/2014


Lần này chú rể là người bạn của mình, chơi với nhau cũng gần chục năm rồi. Biết bạn sắp cưới, và sẽ chụp ảnh ở Sài Gòn, nên mình xin đi theo coi. Đi theo chơi nhưng cũng chụp ké được kha khá. Một số ảnh có phông nền phía sau và góc chụp…