Sự lựa chọn


Nhiều người hay bình luận cho những status, hình ảnh trình bày hay khoe việc đi chơi của những người thích đi chơi, đại loại là: thích quá/ sung sướng quá, đi miết. Thiết nghĩ, cuộc đời của mỗi người như thế nào là do suy nghĩ, tư tưởng, hành động, là sự lựa chọn…