Lên chùa…


Lên chùa Ta bỏ ngoài tai Chỉ còn đôi mắt Nhìn ai thì nhìn Lên chùa Nghe tiếng tụng kinh Phận danh như gió An lành bước đi. Lên chùa Rũ áo, từ bi Đỏng đa đỏng đảnh Tiếc gì giấc mơ? Lên chùa Nhân thế ơ hờ Nhắm luôn đôi mắt Không mơ, không…