Niềm tin sụp đổ


1. Hồi mới biết đến mạng mẽo, mình cũng hay tìm mấy cái ảnh đẹp đẹp trên Google Image, tải về để dành làm ảnh nền máy tính, avatar, viết blog, làm bài thuyết trình, hay quăng lên Facebook chơi, mà không có ghi nguồn ảnh. Giờ thì biết rồi, ảnh cũng là tác phẩm, là…