Lan man chuyện nhậu


Mình không phải dân nhậu. Nhưng thời trẻ, nói vậy thôi, chứ đâu chừng 2-4 năm về trước, trong những lần tụ tập với bạn, với đồng nghiệp trên bàn nhậu, mình chịu uống bia rượu chỉ để chứng minh là mình uống được, vậy thôi, chứ chả ham hố hay thấy rượu bia ngon…