Thẳng thắng đã hẳn là tốt?


Thật ra, trước đây mình rất thẳng thắng, đến mức thẳng tính, bộc trực, và vô cùng manh động. Ghét cái gì là tỏ ra mặt. Thấy cái gì không hợp ý là lập tức phản bác. Nhưng sau một thời gian dài, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, và cũng nhờ sự quan sát,…