Sa Đéc, đến để “cảm”


Chúng tôi đến Sa Đéc vào một ngày âm u, khi miền Nam đang trong mùa mưa. Trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu một số thông tin về thành phố mới được nâng cấp từ thị xã chưa được bao lâu ven bờ sông Tiền này, biết rằng, Sa Đéc nổi tiếng với…