Khi không biết làm gì thì đừng nên làm gì


Có phải bạn đã từng trải qua việc “Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước/ Chọn một dòng hay để nước trôi” (“Dậy lên đi em” – Tố Hữu), hoặc là trong đầu trống rỗng, nhưng yêu cầu phải có quyết định của riêng bạn? Vậy thì phải làm sao, sau khi đã suy nghĩ nát nước,…