“Đi là để trở về”


Tựa đề trong ngoặc kép là vì câu nói này không phải của An, mà đã từng đọc ở đâu đó… 1. Đi là để trở về. Trở về cho người thân thấy mặt. Thấy mình mập ốm, đen trắng ra sao. Trông mình có mạnh khỏe, chững chạc, rắn rỏi, phong trần hơn không.…