Tranh: Ngày hè miền Tây


Nghỉ lễ Giỗ Tổ 2014, ở nhà rảnh, hí hoáy lấy màu nước mua ở nhà sách (định tập viết thư pháp, nhưng chưa được) ra vẽ vẽ tô tô. Cuối cùng cũng ra được “tác phẩm”, mà liếc qua, em gái mình nhận xét: vẽ như con nít ba tuổi (!!!). Tên tranh: Ngày hè miền…