Những điều dang dở…


“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi đã vẹn câu thề” (Ngập ngừng – Hồ Dzếnh) Đó là triết lý riêng và lạ của thi sỹ Hồ Dzếnh, nhưng cũng được nhiều người yêu thích bởi cái triết lý tình yêu theo kiểu dở dang mới là đẹp, là tốt, là nên.…