Cháo bầu cá lóc ở dốc Sương Mù


Bài viết chia sẻ những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013. Cháo bầu cá lóc (hay cá lóc bầu?) là một món ăn không phổ biến ở…

Thái độ sống


1. Tôi thích đọc văn Nguyễn Ngọc Tư. Trước đây là vậy. Nhưng giờ đã giảm nhiều. Không phải vì văn chị bớt hay đi. Không phải vì văn chị bớt ý nghĩa đi. Cũng không phải vì đọc xong, tôi không còn cảm xúc bồi hồi, xúc động, cảm giác thời gian như dừng…

Tranh: Hoài cổ


Tên tranh: Hoài cổ (Tên mới đặt lại, vì không nhớ rõ) Chất liệu: màu nước Thực hiện: trong khoảng từ năm 2004 đến 2006