Mơ Tết


Còn hai tháng nữa, nhưng giờ đã mơ về Tết… Đã hai năm liền tôi chưa có một cái Tết bên gia đình. Là Tết xa quê. Và tính tới nay, tôi đã có tổng cộng bốn cái Tết xa quê. Không biết thời gian tới có còn và còn bao nhiêu cái Tết xa…