Để tình cũ mau trôi…


Không có điều gì mà mới sinh ra con người ta đã biết. Tất cả mọi thứ đều phải được học hỏi theo thời gian. Qua quá trình học hỏi, quan sát, nghiên cứu,… con người ta mới dần có nhận thức, cảm quan, kinh nghiệm, cách ứng xử… của riêng mình. Chuyện tình cảm…

“Triết lý” bởi An (5)


Trẻ em ở Đăk Nông (50) Kết giao với người, hãy nhìn vào “cái bụng” mà quyết định thời gian dài hay ngắn, lâu hay mau. Đừng quan tâm đến những thứ tưởng chừng “lớn” mà rất “râu ria”. (49) Thật ra, tôi chỉ tin vào mỗi mình mình. (48) Chúng ta thường nhìn những người nhỏ tuổi…