Sống cho hiện tại


Đối với tôi, mỗi ngày sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa nếu như hôm đó tôi học hỏi thêm được điều mới mẻ nào, biết thêm được điều thú vị gì. Hôm nay, tôi học được ý: không quá câu nệ chuyện quá khứ, không quá lo lắng về tương lai, hãy cứ sống…