Hãy “thiền” một chút…


Nói về thiền thì người chỉ mới thích đọc các bài viết liên quan đến thiền như tôi không có khả năng để nói hay bàn luận về nó. Chỉ biết viết vài dòng từ kinh nghiệm của bản thân để bỏ bớt gánh nặng trong lòng, tự giúp tâm mình trở nên “tĩnh” hơn.…