Trở lại Đà Lạt, một mình…


Đó là lần thứ ba mình đến Đà Lạt, nhưng là lần đầu tiên đi theo kiểu “bụi”, mà lại đi một mình. Là vào một buổi trưa chủ nhật, mình ngẫu hứng lên, vậy là gọi điện đặt xe, dò hỏi giá phòng, đặt phòng, rồi tối lên xe đi luôn. Dẫu đang thất…

Cà phê


Cà phê đen, cà phê đắng Người ngậm vào, mặt người nhăn Nhưng nuốt xong, người chẳng rằng Nghĩ: Làm thêm tách nữa chăng? Tái bút: Nếu nghĩ đây là thơ, thì là thơ đó!