Những mẩu chuyện xin việc (1)


Những mẩu chuyện này được tác giả trải nghiệm và khắc ghi sau nhiều lần tham gia nhiều cuộc phỏng vấn xin việc làm vì cái sự “nhảy việc” của mình. Nay xin được kể lại hầu chuyện bạn đọc, trước là để cho vui, sau là các bạn có học hỏi được gì từ…

Gửi


Thơ chưa tròn… Ở đâu bầu trời xanh thế Như mắt em trong mùa thu Em về cho tôi nhắn lại Gửi tặng mắt ấy tim này…