Học cách quên…


Mỗi một ngày trôi qua, mỗi người trong chúng ta sẽ học hỏi thêm được nhiều điều, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, và tất nhiên, không ai có thể nhận ra chúng ta đang dần trưởng thành hơn lên, chín chắn hơn lên, đầy kinh nghiệm hơn lên, lanh lẹ và khôn khéo,…

Tháng chín, tình yêu, và thế giới ảo


Thơ mà hổng phải thơ… Tình yêu của tôi Thường đến vào tháng chín Tháng chín bối rối Tháng chín trồng si Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi Đối với tôi tình yêu cũng thế Không hiểu sao tình yêu hay đến vào tháng chín Tôi chỉ biết…