Mưa ngày chủ nhật


Có tiếng rơi tí tách Trên mái nhà như mưa À, thì ra mưa thật Mưa trong ngày chơi vơi Tiếng mưa như tiếng khóc Của người con xa quê Tiếng gió như gọi giật Lời cha mẹ tỉ tê Ngày chủ nhật chán ngắt Dưới lòng đường xe qua Ai dường như cũng vội…