Bước ngoặt cuộc đời


Cuộc đời của mỗi con người có bao nhiêu cái gọi là bước ngoặt, thứ sự kiện bỗng chốc xảy ra, khiến cuộc đời của chúng ta đảo lộn hay chí ít ra, là khác so với trước đó? Đó có phải là lần đi học trễ đầu tiên, dù trước đây ta là một…