Vì đó là… An (4)


13. Tôi nghĩ, vì mỗi người có mỗi suy nghĩ và tư tưởng khác nhau, nên mỗi người có một cách yêu khác nhau. Có người, yêu theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Nghĩa là lúc đầu, gặp nhau không yêu, thậm chí có thể ghét đối phương. Nhưng rồi lâu dần, được đối phương đối…

Sáng sớm lên chùa…


Đã hơn một năm mới quay lại ngôi chùa núi Châu Thới, Bình Dương. Cảnh vật cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ con đường dành cho xe chạy lên chùa đã có thêm cổng tam quan, trên đó ghi toàn chữ nho, mình đọc không ra. Đi chùa, phải nói rằng nên đi…