Hoa năm giờ (hoa phấn)


Hoa này tôi biết lâu rồi, còn tên thì mới biết. Đơn giản lắm, hoa có tên là năm giờ vì hoa nở rộ lúc năm giờ (chiều). Có thể cái tên này do dân gian gọi bừa như thế, vì lên Google tra thử thì không thấy thông tin về “hoa năm giờ”. ************************************************************* Cập nhật…