Trở lại Sài Gòn


Sài Gòn đối với tôi giống như bàn tay của Phật Tổ Như Lai, mà tôi chính là Tôn Ngộ Không ưa thích bay nhảy, nhưng dù có bay cao, bay xa tới đâu, thì khi nhìn lại, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Sài Gòn. Tôi nghĩ, mình đã viết, và cả chụp…

Hãy bớt yêu bản thân mình…


Nghe tựa đề thiệt là lạ, nhưng xin hãy đọc tiếp… Hãy bớt yêu bản thân mình, để ta có thể công bằng với tất cả mọi người. Ta không vì lợi ích của riêng bản thân ta mà quên đi lợi ích của cộng đồng. Hãy bớt yêu bản thân mình, giảm lòng tự…