Câu chuyện búp bê


1. Tôi từng kể với độc giả rằng, tôi là một đứa rất nhút nhát, có phải không? Tôi nhát từ nhỏ, nhát theo kiểu tự ti, hay xấu hổ, và cảm thấy khó khăn khi phải làm điều gì đó thể hiện bản thân mình trước người khác, ví như bảo tôi múa hát…