Chuyện nghề


Mình mang họ Thích. Thích Nhiều Thứ. Thích Đủ Nghề. Trong đó, nghề bếp là một nghề mà mình ưa thích. Nhưng (ở đời luôn có chữ “nhưng”), thích là một chuyện, còn có quyết tâm theo đuổi hay không lại là chuyện khác, vì rốt cuộc, mình vẫn chưa theo nghề bếp. Nhớ hồi…

Khờ dại


Người đi qua tôi người có thấy Một tôi khờ dại, một tôi chờ? Người đi qua rồi người có hỏi Vì sao tôi một mình, làm thơ? Ảnh tự chụp, tháng 11/2011