Đi để làm gì, và làm sao để đi?


Có nhiều cách giải thích lý do của việc đi, hay xê dịch, mà ta một phần nhỏ trong đó được gọi là du lịch. Chung quy có mấy lý do chính mà tôi nghĩ ra được như sau: 1. Đi để giải tỏa căng thẳng, là cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, tinh…