Thu âm: Bèo dạt mây trôi


Có bạn nghe giọng mình trong mấy bài hát thu âm, rồi nghe giọng mình khi hát karaoke ở ngoài đời thì cảm thấy… thất vọng quá. Mình cũng chẳng biết giải thích vì sao, chỉ biết là chất giọng yếu và nhỏ của mình chỉ hợp với nhạc nền nhẹ nhàng, kiểu như hát…

Thu âm: Chị tôi


Có bạn nghe giọng mình trong mấy bài hát thu âm, rồi nghe giọng mình khi hát karaoke ở ngoài đời thì cảm thấy… thất vọng quá. Mình cũng chẳng biết giải thích vì sao, chỉ biết là chất giọng yếu và nhỏ của mình chỉ hợp với nhạc nền nhẹ nhàng, kiểu như hát…

Ốc Quảng Ngãi tại Sài Gòn


Quán ốc này mới mở, chỉ là quán vỉa hè, trên đường Kha Vạn Cân, gần cá sấu Hoa Cà, đoạn hay ngập nước. Lèo tèo mấy cái bàn nhựa, ghế nhựa, cái xe đẩy trên có vài thứ tô muỗng linh tinh, vậy mà xem chừng cũng làm ăn được. Ốc được nấu sẵn,…