Từ truyền thuyết Đức Phật…


Bài viết có tham khảo nguồn từ Wikipedia, daophatngaynay và một số tài liệu khác. Mặc dù cuộc đời vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni (còn được biết đến dưới cái tên Phật Tổ Như Lai) có nhiều huyền thoại bao phủ nhưng các nhà khảo cổ học và nhân chủng học – vốn hay có nhiều hoài…