1. Có nhiều tiền bạc để làm gì? Để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Nhưng đồng thời, cũng sẽ có tâm lý sợ hãi và phụ thuộc. Sợ bị cướp, mất. Sẽ bị phụ thuộc vào tiền bạc, bởi có nó mới có thể mua hay đổi chác những giá trị khác.…

Thu âm: Gặp nhau làm ngơ


Có bạn nghe giọng mình trong mấy bài hát thu âm, rồi nghe giọng mình khi hát karaoke ở ngoài đời thì cảm thấy… thất vọng quá. Mình cũng chẳng biết giải thích vì sao, chỉ biết là chất giọng yếu và nhỏ của mình chỉ hợp với nhạc nền nhẹ nhàng, kiểu như hát…