Có một chuyện tình xa như thế (24)


Chương 24: Cuộc gọi bất ngờ >> Có một chuyện tình xa như thế (23) >> Có một chuyện tình xa như thế (22) Một buổi chiều cuối tháng ba, vừa đúng nửa năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên (trong tình yêu tôi luôn nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ, chẳng…

Có một chuyện tình xa như thế (23)


Chương 23: Myanmar trong tôi… >> Có một chuyện tình xa như thế (22) >> Có một chuyện tình xa như thế (21) Cho đến lúc này (thời gian trong câu chuyện, không phải thời gian độc giả đọc được phần tiếp theo này), tôi được quen tổng cộng hai người Myanmar, đều là nam, một người…