Có một chuyện tình xa như thế (18)


Chương 18: Sự tin tưởng… >> Có một chuyện tình xa như thế (17) >> Có một chuyện tình xa như thế (16) Tôi đã định chờ gặp được K để hỏi rõ mọi chuyện (tất nhiên, không phải mặt đối mặt). Nhưng rồi cái tính nóng nảy của tôi đã thắng. Chỉ hai ngày sau, tôi…

Có một chuyện tình xa như thế (14)


Chương 14: “Hãy yêu anh nhiều như anh yêu em…” >> Có một chuyện tình xa như thế (13) >> Có một chuyện tình xa như thế (12) Lúc đánh ra hai chữ “vĩnh biệt”, tôi chỉ muốn đùa trở lại với K, vì tôi đang rất tức giận. Một trong những nhược điểm lớn của tôi…

Có một chuyện tình xa như thế (13)


Chương 13: “Vĩnh biệt” >> Có một chuyện tình xa như thế (12) >> Có một chuyện tình xa như thế (11) Tôi không phải là người dễ bị hù dọa bởi những thứ không có thật, hoặc chưa xác định, như ma chẳng hạn. Nhưng đôi lúc ở một mình trong phòng mà đọc truyện kinh…