Sẻ chia


Cho em một chút phong trần Qua bao mưa nắng đỡ đần đôi vai Chìa bàn tay, nắm bàn tay Để cho hơi ấm xóa ngay nhọc nhằn.