Say lòng


Trời trời, nước nước, mây mây Lạ thay! Không rượu mà say lòng người Đã qua cái tuổi hai mươi Nhưng ta bỗng thấy trẻ hơn bao giờ!