Ba tháng chia tay


Chỉ mới ba tháng ta chia tay Cỏ đã mọc đầy con đường hò hẹn Gió đã lấp đi những dấu chân trên cát Chỉ còn vài tia nắng chiều buông xuống bến đò xưa Ba tháng xa anh trời xám một màu tro Thời gian có bao lâu mà tình đã xa lắc Người…