Bến mơ


Biển thẳm xanh Sóng dạt dào Bình yên quá Gió xôn xao Lòng nôn nao Chờ thuyền gọi Vẫy tay chào Trăng trên cao Này bến mơ Này bến đợi Thuyền chờ ai Trong khắc khỏai Nơi xa khơi Gió ru hời Thuyền chỉ đợi Cập bến mơ…