Tình Hội An


Trăng không sáng bằng đèn lồng đỏ Hội đêm nay anh ngỏ cùng em Đợi ngày kết tóc se duyên Đèn treo đỏ rực đưa thuyền rước dâu.  

Bến mơ


Biển thẳm xanh Sóng dạt dào Bình yên quá Gió xôn xao Lòng nôn nao Chờ thuyền gọi Vẫy tay chào Trăng trên cao Này bến mơ Này bến đợi Thuyền chờ ai Trong khắc khỏai Nơi xa khơi Gió ru hời Thuyền chỉ đợi Cập bến mơ…  

Mai rồi xa


Mai rồi xa em ơi! Biển Quy Nhơn nói lời tạ từ Bằng con sóng vỗ bờ không mệt mỏi Bằng cơn gió đưa hương về quá khứ Và bằng tấm lòng của chàng trai trẻ đất võ Tây Sơn Mai rồi xa em ơi! Có trở lại không khi hàng bằng lăng vẫn màu tím…