Nghĩ về anh


Em không thể bắt con tim mình ngừng nghĩ về anh Em luôn nghĩ về anh vào những lúc có thể Phải chăng vì em vẫn còn bé? Cảm xúc đầu đời chưa hẳn là cảm xúc thật phải không anh? Em không thể bắt con tim mình ngừng nghĩ về anh Cho dù anh…

Đi qua mùa đông


Và chiếc lá co mình trong gió lạnh Và hàng cây run run trong hơi sương Và em vẫn hếch chiếc mũi bướng Đi qua mùa đông Gặp gió Nghiêng mình chào Gặp mưa Cười tung sắc áo Dưới hàng cây Em chờ đợi một kỉ niệm không tên Chờ mãi Chờ mãi Gió đã…