Tìm về tuổi thơ


Mây trắng ngừng trôi Người tìm về quá khứ Với tuổi thơ hát mãi khúc đồng dao Ở đó Rặng tre lao xao kể chuyện Rằng Có cô bé tóc hoe cháy nắng Đôi chân trần trên bãi cát vàng tươi Cùng cậu bé bốn mắt Lắc xa lắc xắc Chơi trò cô dâu chú…